Dramatikus játékunk szándéka az, hogy a színjátszás eszközeivel felidézzük, sőt megjelenítsük a hat évtizeddel ezelőtti, és népünk modernkori történelmében oly meghatározó súlyú történéseket!

Ötvenhat októberének helyszínei és hősei elevenednek meg, a forradalmi napokban és napokról született költemények (Illyés Gyula, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Márai Sándor versei), korabeli naplók, rádió és újsághírek, dokumentumok, dalok és slágerek segítségével.

Kirajzolódnak a forradalom és szabadságharc eseményei, s annak folyamata, hogyan lett az akkori fiatalokból forradalmár, s a nemzete szabadságát akár saját életénél is fontosabbnak ítélő mártír.